Adalet Hayat Sigortamızdır. Adalete İtaat de Ödediğimiz Primlerdir.
WILLIAM PENN